Coach & Mentor certifiering

Mer info >>

Kulturen betyder mest, Harvard Business Review

ÅRETS FRAMGÅNGSKULTUR®,

ÅRETS LEDARSKAPSKULTUR®

ÅRETS COACHANDE LEDARE®


Är utmärkelser vi vill dela ut dels för att lära oss mer om hur de organisationer och de ledare som lyckats utvecklas bäst fungerar, samt för att kunna sprida den kunskapen till fler.

Till grund för de undersökningar som vi genomför för att utse dessa utmärkelser ligger vår egen forskning, såväl som andra framstående forskares studier.


Processen som leder till utdelning av dessa utmärkelser består av fyra huvudsteg och det kostar inget att vara med, men för intresserade går det att mot kostnad beställa fördjupade studier, analyser, rapporter, samt genomgång av dessa. Slutrapporter, forskningsrapport och seminarier eller workshops går också att beställa från oss.


Vad får deltagande organisationer och ledare mer ut av att delta i den forskning som ligger till grund för utmärkelserna?


Ökad medvetenhet:

Organisationer och ledare får hjälp att nå en ökad medvetenhet om kulturella styrkor och svagheter, samt att ledare givetvis får hjälp att nå en ökad medvetenhet om styrkor och svagheter i det ledarskap som praktiseras.


Lärande:

Analysrapporten kommer förutom att ta upp vad som redan fungerar bra, även se över potentiella förbättringsförslag relaterade till organisationskulturen och ledarskapet.

När vi genomför en resultatgenomgång ute hos deltagande organisationer ligger fokus på att lära från den analys som genomförts och att få ut så mycket matnyttigt som möjligt för organisationen att lära av ur rapporten. Syftet med det är att stödja fortsatt utveckling i organisationen direkt kopplat till möjliga åtgärder att ta upp i en möjlig handlingsplan.

http://framgangskulturinstitutet.se/FKI/Hem.html

FORSKNING & UTMÄRKELSER


2015 - 2016 PLANERAR VI ATT I SAMARBETE MED LÄMPLIGA PARTNERS DELA UT UTMÄRKELSERNA:


ÅRETS FRAMGÅNGSKULTUR


ÅRETS LEDARSKAPSKULTUR


ÅRETS COACHANDE LEDARE


De studier vi kommer genomföra som grund för utmärkelserna kommer ge oss en mängd intressanta data som kommer vara av nytta för en positiv utveckling av ledare, företag och dess organisationskulturer. Vilket är av stor betydelse eftersom KULTUREN BETYDER MEST enligt Harvard Business Review.


Varumärkes stärkande:

Utmärkelsen kommer förutom att vinnarna får en stor pokal och äran, att hjälpa de organisationer, ledarskapskulturer och coachande ledare som hamnar på topp 20-listan att förstärka sina varumärken. Både mot kunder och anställda med potentialen att öka lojaliteten och skapa ökat intresse från potentiellt viktiga och intressanta nya medarbetare. Goda resultat kan därmed bidra i organisationers och ledares arbete med talent management och talent branding.


Genom att lyfta fram framgångsrika affärs-, organisationskulturer, ledarskapskulturer och ledare hoppas vi bidra till att sprida goda förebilder för andra organisationer och ledare att kunna inspireras av. Vi hoppas de goda exempel som kommer att kunna förmedlas skall bidra till en positiv utveckling i fler företag och organisationer, till nytta för både ägare, ledare och anställda.

Du kan nominera deltagare till våra utmärkelser!


Du kan nominera organisationskulturer som sticker ut dvs hela företag eller organisationer verksamma i Sverige, men även ett geografisk kontor, lager, butik eller en fabrik inom en större organisation i Sverige.


Du kan också nominera företag, ett kontor, lager, butik eller fabrik där ledarskapet är det bästa du stött på.


Du kan även nominera enskilda ledare som du tycker är de bästa coachande ledaren du stött på.