Årets Ledarskapskultur®

Utdelningen av priset:

Årets Ledarskapskultur -

är ett sätt att ge erkännande till

välutvecklade ledarskapskulturer

och sprida kunskap om dessa till

andra.

Årets Ledarskapskultur® - en definition

VI definierar Årets Ledarskapskultur® som en ‘god ledarskapskultur’ etablerad inom en hel organisation, eller en större avdelning/fabrik/nationell del av en global organisation.


En ‘god ledarskapskultur’ innebär att medarbetarna känner sig respekterade, delaktiga och medansvariga. De får både beröm, stöd och blir stimulerade och utmanade i sitt arbete, på ett sätt som gör att de växer med uppgifterna och utvecklas som personer och i sin kompetens.


Resultat i specifika delar av OPI-enkäten ligger till grund för utmärkelsen:

Årets Ledarskapskultur®

Framgångskultur Institutet har utvecklat OPI, Organisations Prestations Index, och de forskningsinstrument som används i de fördjupade kvalitativa studier som genomförs för att slutgiltigt utse vinnare av utmärkelsen

Årets Ledarskapskultur®.

I de kvalitativa studierna använder vi bl.a. vid observationer LOP™, Ledarskaps Observations Portokoll och TANKESTILSANALYS®.

För mer information om den process som leder fram till den slutgiltiga rankinglistan och utgivandet av utmärkelsen Årets Ledarskapskultur® klicka här.

Goda ledare -

skapar och handlar enligt en gemensam tankestil, en tankestil där den möjliga paradoxen tydlighet och delaktighet/dialog förenas på ett effektivt sätt. Där mål och handlingsplaner är tydliga och alla samtidigt känner sig delaktiga i dessa.


Goda ledare lyckas även hantera operativa frågor, samtidigt som de har en tillräcklig överblick och tänker och planerar strategisk för verksamhetens utveckling.