Årets Coachande Ledare®

Utdelningen av priset -

Årets Coachande Ledare -

är ett sätt att ge erkännande till

individuella förebilder inom

coachande ledarskap.

Årets Coachande Ledare® - en definition

En coachande ledare skapar tydlighet och ser, efterfrågar, hör och integrerar goda förslag i en ständig utveckling av verksamhet och medarbetare.


Coachande Ledare  är duktiga på att lyssna och se medarbetarna så att de känner sig respekterade och känner tillit till ledaren. Samtidigt skapar de tydlighet genom väl definierade resultat och processmål, konstruktiv återkoppling och formativ feed forward.


”A clarification might be needed, on how the coaching leader creates clarity. A coaching leader does not only listen and take individual consideration to build a supportive climate, he or she does make decisions, but leaves 70-90% of these to the team. Compared with the autocratic ´traditional manager´ who often takes most (or all) of the decisions by him or herself. When a coaching leader takes a decision, he or she explains the background, motives and purpose of the decision, to build acceptance for the decision. This is also a way of showing respect and trust, which has been observed to be effective to get the same back from employees. Observations also show that through the development of some coaching leadership related behaviors, leaders can become supportive and create clarity simultaneously. Through co-creating clear goals (especially including process goals that can be formulated to be informative both on what is to be achieved, and how that is to be achieved), and by giving specific feedback on progress. As well as creating a transparent culture by sharing information and creating a framework or platform for understanding and aligning a vision, values, goals and strategies, as well as help make meaning of what is done. Last but not least, support and clarity can be achieved by inquiring into issues, misunderstandings and un-clarities until they are solved or clarified” (Lindvall, from thesis under editing).

Resultat i specifika delar av OPI-enkäten ligger till grund för utmärkelsen:

Årets Coachande Ledare®.

Framgångskultur Institutet har utvecklat OPI, Organisations Prestations Index, och de forskningsinstrument som används i de fördjupade kvalitativa studier som genomförs för att slutgiltigt utse vinnare av utmärkelsen

Årets Coachande Ledare®.

I de kvalitativa studierna använder vi bl.a. vid observationer LOP™, Ledarskaps Observations Portokoll, Framgångslultur Institutets 360-ledarenkät eller en 360-intervju och TANKESTILSANALYS®.

Årets Coachande Ledare® utses med stöd från de inledande enkät resultatet och de kvalitativa studier som genomförs. Det kan vara en ledare som ingår i en högt utvecklad ledarskapskultur och kan ha varit en viktig del i att utveckla den ledarskapskulturen. Det kan också vara en ledare som sticker ut i enkäterna och som bidrar till en bra arbetsplats, utan att det för den skull har utvecklats en speciellt bra kultur bland övriga ledare eller en framgångskultur.


För mer information om den process som leder fram till den slutgiltiga rankinglistan och utgivandet av utmärkelsen

Årets Coachande Ledare® klicka här.